רבי שמעון בן נתנאל

From ויקישיבה
Revision as of 10:56, 6 August 2013 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רבי שמעון בן נתנאל הכהן היה תנא בדור השני, מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי, שאמר עליו כי הוא "ירא חטא" (משנה אבות ב ח). חתנו של רבן גמליאל הזקן (תוספתא עבודה זרה ג י).

לשאלתו של ריב"ז "איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם?" ענה רבי שמעון "הרואה את הנולד", והדרך הרעה שיתרחק ממנה האדם היא "הלווה ואינו משלם" (משנה אבות ב ט).

מלבד זה, המאמר היחיד שנשאר ממנו הוא: "הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילה, וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא" (שם יג).