רבן שמעון בן גמליאל

From ויקישיבה
Revision as of 23:31, 2 May 2012 by טישיו (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רבן שמעון בן גמליאל היה נשיא ישראל, אביו של רבי יהודה הנשיא, נכדו של רבן שמעון בן גמליאל הזקן.

לשונות שהיו שגורים על פיו:

"לא כל"

  • לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול ברכות טז:.
  • לא כל הביברין שווים שבת קו..
  • לא כל החצרות ראויות לבית שער, לא כל העיירות ראויות לחומה בבא בתרא ז:.