רב יחזקאל

From ויקישיבה
Revision as of 18:10, 19 August 2012 by טישיו (talk | contribs) (כתבתי בויקיפדיה)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רב יחזקאל היה אמורא בדור הראשון לאמוראי בבל, המוזכר לעתים נדירות בתלמוד הבבלי. ידוע בעיקר בזכות בנו, רב יהודה.

רב יחזקאל היה חכם בתורה אך גדלותו העיקרית הייתה במצוות ומעשים טובים שאחריהם היה מחזר ולכן שמואל היה קם מפניו.בבלי קידושין לג א היו לו שני בנים אמוראים, המפורסם ביניהם הוא רב יהודה שהיה גדול בתורה יותר מאביו,‏[1]} אך שמואל הורה לרב יהודה לקום מפניו מכיוון שהיה גדול ממנו במעשים טובים. הבן השני הוא רמי בר יחזקאל. שני האחים למדו בנפרד אצל שמואל, ולפעמים רבות הם סותרים זה את דבריו של זה, בפיו של רמי בר יחזקאל שגור היה המשפט "לא תצייתו להני כללי דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל" - אל תשמעו לאותם הכללים שכולל יהודה אחי בשם שמואל.

בתלמוד הירושלמי[2] מוזכרת הנהגה הלכתית שמסר רב יהודה בשם אביו: "אבא מברך על ירידת גשמים יתגדל יתקדש יתברך יתרומם שמך מלכינו על כל טיפה וטיפה שאת מוריד לנו, שאת ממניען זו מזו". בתלמוד הבבלי מוזכרת ברייתא שנמסרה על ידי רב יחזקאל.בבלי ברכות יא א

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. היימן על פי בבלי קידושין לב א
  2. ברכות פרק ט' סוף הלכה ב'