Difference between revisions of "שבת הארץ"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(דף חדש: אחת מספרי הרב קוק. עוסק בהלכות שביעית. יצא לאור בירושלים תר"ע, מהדורה שניה – ירושלים תרצ"ז. בראש הספ…)
 
Line 1: Line 1:
אחת מספרי [[הרב קוק]]. עוסק בהלכות שביעית.
+
אחד מספרי [[הרב קוק]]. עוסק בהלכות שביעית.
  
 
יצא לאור בירושלים תר"ע, מהדורה שניה – ירושלים תרצ"ז.  
 
יצא לאור בירושלים תר"ע, מהדורה שניה – ירושלים תרצ"ז.  

Revision as of 11:40, 13 August 2009

אחד מספרי הרב קוק. עוסק בהלכות שביעית.

יצא לאור בירושלים תר"ע, מהדורה שניה – ירושלים תרצ"ז.

בראש הספר הקדמה של דברי-מחשבה עמוקים על קדושת השמיטה והיובל, אחריה בא מבוא הלכתי לברור היתר המכירה מכל צדדיו.

הספר עצמו סודר לפי הלכות שמיטה ויובל של הרמב"ם. על-יד הרמב"ם הוא מביא את כל שיטות הראשונים והאחרונים בצורה קצרה ומרוכזת, אף גם את דעתו הוא, הלכה למעשה. בקונטרס אחרון שנלוה בסוף הספר הוא מברר את יסודות חידושיו מש"ס בבלי, ירושלמי ודברי הראשונים.

באותה שנה רבו השואלים והמתווכחים, ותשובותיו המפורטות של הרב כתובות בספרו "משפט כהן", הלכות שמיטה ויובל.


קישורים

צילום של הספר שבת הארץ. [1] מאמר של מכון התורה והארץ על הספר ופולמוס השמיטה בכלל. [2]