שומר לפרי

From ויקישיבה
Revision as of 12:40, 22 February 2012 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

חלק אוכל המשמש כ"שומר" על האוכל שלא יתקלקל, כגון קליפת הפרי, ששומרת על הפרי שלא יתקלקל. ראה ערכים: כל שהוא יד ולא שומר, מיטמא ומטמא; כל שהוא לא שומר ולא יד, לא מיטמא ולא מטמא; כל שהוא שומר אף על פי שאינו יד, מיטמא ומטמא ומצטרף.