שיחה:רוח הקודש

From ויקישיבה
Revision as of 23:43, 22 October 2012 by למאי נ"מ? (talk | contribs) (→‎תבנית:להשלים)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

תבנית:להשלים[edit]

תודה לכל המשקיעים מכוחם בערך זה. אשמח אם תוכלו לפרט מה לפי דעתכם עדיין חסר בו?Shyk 00:10, 19 באוקטובר 2012 (IST)

אציין כמה דברים שחסרונם מפריע לי: א. הבחנה בין מושגים שונים המכונים בשם 'רוח הקודש' (אגב, לגבי הראב"ד - ישנן גישות שונות באחרונים בביאור דבריו); ב. מי זוכה לרוח הקודש? מה מזכה ברוח הקודש ומה מונע אותה? ג. דיון האם ניתן להשתמש ברוח הקודש להכרעת הלכה. ד. האם ישנן משמעויות הלכתיות נוספות לרוח הקודש? ה. האם יש הבדל בין החסידים לליטאים ביחס לרוח הקודש? ו. דיון האם רוח הקודש היא בשכל או בכוח המדמה או בכוח נפשי אחר. ז. האם מצינו שצריך לערוג ולשאוף לרוח הקודש או לא? ח. האם ישנו הבדל בין דורות ראשונים ואחרונים לגבי רוח הקודש? (למשל בין התפיסות הפילוסופיות לתפיסות הקבליות).
בנוסף, בערך הובאו דברי גדולים יחידים (רמב"ם, רמח"ל ועוד) בנושא כה מרכזי, שדיברו בו מצדדים שונים כמה וכמה מחכמי ישראל. כמו כן, לא נעשתה בחינה יסודית של המידע שהוכנס בשם הרמב"ם והרמח"ל - האם מדובר על שיטות שונות או שהם מסכימים?
יישר כח גדול על יצירת הערך ושכלולו. ברכה והצלחה! שבוע טוב! --למאי נ"מ? 02:23, 21 באוקטובר 2012 (IST)
עוד דבר שחסר לי הוא ההבחנה המפורטת בין סוגי רוח הקודש, ואצטט מדברי חז"ל:
  • "...אמר רב שמואל בר איניא ...חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני, ואלו הן: ארון וכפורת וכרובים, אש, ושכינה, ורוח הקודש, ואורים ותומים" (יומא כא:)
  • "ת"ר: משמתו חגי זכריה ומלאכי - נסתלקה רוח הקודש מישראל, ואף על פי כן היו משתמשים בבת קול" (סוטה מח:) וכעי"ז ביומא ט:
  • "...באותה שעה למדנו שכוון רבן גמליאל ברוח הקודש..." (עירובין סד:)
  • "א"ר אלעזר, בג' מקומות הופיע רוח הקודש: בבית דינו של שם, ובבית דינו של שמואל הרמתי, ובבית דינו של שלמה..." (מכות כג:)
ברור שכל ארבעת הציטוטים הללו מתייחסים לסוגי שונים של רוח הקודש. זאת אומרת שהמושג 'רוח הקודש' יש לו פרשנויות שונות, וצריך להבין בסוגיו להבחין בכל אִזכור שלו בחז"ל/בראשונים/באחרונים לאיזה מהם הכוונה.
Shyk, יישר כוח גדול על יצירת הערך ושכלולו. לילה טוב! למאי נ"מ? 22:43, 22 באוקטובר 2012 (IST)