שלא תנעול דלת בפני לווים

From ויקישיבה
Revision as of 12:24, 26 January 2012 by רצוא-ושוב (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

תקנות שתיקנו חכמים לטובת המלווים כדי שלא להביאם לידי כך שיסגרו את דלתות ביתם בפני הלווים וימנעו מלהלוות לנזקקים.


הרבה תקנות תיקנו חכמים לטובת המלווים, כדי לעודד בני אדם להלוות, ולמנוע מצב שינעלו המלווים את דלתות בתיהם בפני הלווים. אחת התקנות היא, שמי שלווה כסף מחברו, ואין לו כסף או מטלטלין לפרוע את חובו, אין הלווה יכול לתת למלווה כנגד החוב קרקע מן הקרקעות הגרועות ביותר שיש לו, אלא עליו לתת לו מקרקע בינונית שבקרקעותיו.