שמועות ראי"ה

From ויקישיבה
Revision as of 10:17, 18 June 2015 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs) (→‎תולדות הספר)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

שמועות ראי"ה הוא ספר שיחותיו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק על פרשיות השבוע והמועדים. נערך על ידי הרב חיים ישעיהו הדרי.

תולדות הספר[edit]

הספר מבוסס על שיחות שנשא הרב קוק במהלך סעודה שלישית בביתו בירושלים, בין השנים תרפ"ט-תרצ"ב. מרבית השיחות נאמרו ביידיש, ומעיוטן בעברית. השיחות נרשמו ותורגמו על ידי הרב קלמן אליעזר פרנקל, חסיד סקרנביץ ולימים רב בית כנסת בתל אביב. בשנת תרצ"ט, הדפיס הרב פרנקל מהדורה מצומצמת שלהן בחוברת קטנה בשם "שמועות ראי"ה" על חומש בראשית, בהסכמת הרב יעקב משה חרל"פ. מהדורה זו הודפסה במהדורת צילום גם בשנים תשל"ג ותשמ"ט. לימים, נחשף הרב חיים ישעיהו הדרי לחוברת זו, והחל לעמוד בקשרים עם הרצי"ה קוק, שעודדו לערוך את הקונטרס. עריכת הספר נעשתה על ידי כתבי יד נוספים שלא הודפסו על ידי הרב פרנקל (בהם סיכומי השיחות שנרשמו על ידי הרב משה צבי נריה, הרב שלום נתן רענן והרב שלמה זלמן אויערבאך), ובהתייעצות צמודה עם הרצי"ה, הרב שאול ישראלי, הרב משה צבי נריה ורבנים נוספים. מלאכתו כללה סידור הרעיונות שנרשמו על ידי הרב פרנקל לכדי מהלך אחיד, מלאכה בה נסתייע בעמיתו לימים, הרב יעקב כ"ץ, והבאת המקורות לדבריו. הספר החל לצאת כסדרה בת עשר חוברות בשנים תשנ"ג-תשנ"ד על ידי "המחלקה לחינוך ותרבות תורניים" במשרד החינוך. בהמשך יצאו השיחות בספר אחד, על חומש בראשית. בשנת תשע"ה הוציא הרב הדרי מהדורה חדשה של הספר על חומש בראשית ושמות, בעריכה מחודשת, בתוספת סיכומים בראשי השיחות ובסופן, בהוצאת "ספריית אלינר" של "המחלקה לשירותים רוחניים בתפוצות" של הסוכנת היהודית. בסוף הספר צרף נספחים, בהם הסכמת הרב חרל"פ לספר, אגרות הרצי"ה אודות העריכה, רשמים מאת המשתתפים בשיחות ועוד.