שניות לעריות

From ויקישיבה
Revision as of 19:45, 16 March 2009 by Yeshivaorgil bot (talk | contribs) (הוספת קטגוריה בתבנית מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

"איסור מצוה", עריות האסורות מדברי סופרים, כגון: אם אמו, אם אביו, כלת בנו, כלת בתו ועוד.


אותן הנשים שאסרום חכמים כדי להרחיק את האדם מן העריות האסורות מן התורה נקראות "שניות לעריות". כמו כן, נקראות הן "איסור מצוה", משום שמצוה לשמוע בקול חכמים, שנאמר (דברים יז, יא): "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל".