שני לטומאה

From ויקישיבה
Revision as of 01:08, 11 October 2012 by טישיו (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

טומאתו של מאכל או של משקה שנטמא ב"ראשון לטומאה".


מאכל או משקה שנטמאו ב"ראשון לטומאה", הרי הם נעשים "שני לטומאה". "שני לטומאה" - אינו מטמא אלא קודש ותרומה (ולא חולין) ועושה אותם "שלישי לטומאה".