תבנית:הידעת?/ו' אדר א' ה'תשע"א

From ויקישיבה
< תבנית:הידעת?
Revision as of 09:22, 6 September 2012 by יוסף שמח בוט (talk | contribs) (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

תמיד - גם בתלמוד תורה

כתוב במשנה (מנחות צט:) לגבי לחם הפנים:

"...אלו מושכין ואלו מניחין, וטפחו של זה כנגד טפחו של זה (כלומר: כשמוציאים טפח מהלחם מהשולחן, מייד מכניסים טפח מהלחם החדש לאותו מקום), שנאמר: 'לפנַי תמיד'.
רבי יוסי אומר: אפי' אלו נוטלין (את כל הלחם) ואלו מניחין (את הלחם החדש לאחר שניטל כל הישן), אף היא היתה תמיד".

אמר רבי אמי (שם) שלשיטת רבי יוסי ניתן לקיים "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך" אפילו אם שנה פרק אחר שחרית ופרק אחד ערבית.

אולם לשיטת חכמים שהלכה כמותם, אין מקיימים "לא ימיש", אלא אם כן, לא הפסיד רגע מלימודו, "טפחו של זה בצד טפחו של זה (והערב נא עמ' 192).