תבנית:הידעת?/ח' אב ה'תש"ף

From ויקישיבה
< תבנית:הידעת?
Revision as of 12:32, 29 July 2020 by Wikiboss (talk | contribs) (יצירת דף עם התוכן "'''חיוב לימוד תורה בתשעה באב''' האחרונים נחלקו האם בתשעה באב חלה מצוות תלמוד תורה אלא שה...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

חיוב לימוד תורה בתשעה באב

האחרונים נחלקו האם בתשעה באב חלה מצוות תלמוד תורה אלא שהיא מוגבלת לספרים המותרים בלימוד, או שאין כלל חיוב לימוד וישנו רק היתר ללמוד ספרים אלו. המטה יהודה סימן תקנ"ד כתב שאין חיוב ללמוד תורה בתשעה באב, בעוד הגר"ח פלאג'י מועד לכל חי סימן י' כתב שיש חיוב ללמוד בספרים המותרים בתשעה באב.