תבנית:הידעת?/י' אדר ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מלוה מלכה

יש שכתבו שניתן בדיעבד לקיים סעודת מלוה מלכה ביום ראשון שלאחר השבת; ובירושלמי [תענית, פרק ד הלכה ג]נמצא סמך לזה, שיום ראשון נקרא "מוצאי שבת" [משנ"ב 'ביצחק יקרא', עם הגהות הגאון הרב אביגדר נבנצאל שליט"א, סימן ש ס"ק, וכעין זה כתב הגאון מבוטשאש ז"ל, באשל אברהם, סימן קעד ס"ק ד].