תורה תמימה

From ויקישיבה
Revision as of 11:38, 7 July 2009 by טל רחמים (talk | contribs) (דף חדש: "תורה תמימה" הוא ליקוט של מדרשי חז"ל על התורה, עם ביאור. "תורה תמימה" הוא ליקוט של דרשות חז"ל ממדרשים רבי...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

"תורה תמימה" הוא ליקוט של מדרשי חז"ל על התורה, עם ביאור.

"תורה תמימה" הוא ליקוט של דרשות חז"ל ממדרשים רבים, על התורה, עם ביאור והסבר לדברי חז"ל. הספר חובר ע"י הגאון רבי ברוך הלוי אפשטיין זצ"ל, בנו של הגאון רבי יחיאל מיכל הלוי אפשטיין זצ"ל, בעל "ערוך השולחן".

בחיבור נלקטו דרשות חז"ל, מהמדרשים השונים - מדרש רבה, מדרש תנחומא, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, זוהר, ילקוט שמעוני.

החיבור נדפס ביחד עם החומש, עם פירוש רש"י ותרגום אונקלוס.

רבי ברוך אפשטיין היה עבד לפרנסתו בבנק.