תורת יעקב (ספר)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תורת יעקב - (הראשון)[edit]

ספר תורת יעקב שנשתמד מקרוב (הודפס בשנת ה'שצ"ה-ה'שצ"ו) או בשמו הלטיני דוקטרינת יעקב שחיבר יעקב יהודי שהכריחוהו להמיר דתו. ויהי רצון, שבלתי ידח ממנו נידח וכן כתוב (שמואל ב יד יד), וְחָשַׁב֙ מַחֲשָׁב֔וֹת לְבִלְתִּ֛י יִדַּ֥ח מִמֶּ֖נּוּ נִדָּֽח׃

תורת יעקב (השני)[edit]

ספר תורת יעקב על הש"ס חיברו רבי יעקב פינצוק מרבני מיר הודפס בבילגורייא שנת ה'תרצ"ה.

תורת יעקב (השלישי)[edit]

ב' חלקים. ספר חידושים על התנ"ך ואגדות הש"ס מאת רבי יעקב סג"ל הלוי פראגר ראב"ד אדא יצא לאור בשנת ה'תשמ"ט עם מכתבי ברכה מבד"ץ העדה החרדית ירושלים.

תורת יעקב (הרביעי)[edit]

תורת יעקב (קבצים) חידושים על הש"ס מחידושי הרבנים ובחורים יקרים מישיבת תורת יעקב בירושלים על מסכת כתובות מן התלמוד בבלי יצאו לאור בשנת בחודש אלול חודש הרחמים והסליחות שנת ה'תש"ס, ובחודש תשרי בין כסה לעשור שנת ה'תשס"א.

תורת יעקב (החמישי)[edit]

תורת יעקב (קבצים) חידושים על הש"ס של רבני ובחורים יקרים מישיבת תורת יעקב בירושלים על מסכת סנהדרין מן התלמוד בבלי יצאו לאור בחג החנוכה חודש כסלו שנת ה'תשס"א.

תורת יעקב (השישי)[edit]

נוסף להדפסת קובצי תורת יעקב מתורת הרבנים ותלמידי הישיבה. חיבר הגאון רבי יעקב חיים סופר מראשי ישיבת כף החיים, ספר תורת יעקב ומהותו הארות וחידושים על התנ"ך הספר מכיל ר"נ סימנים. יצא לאור בעזרת בני המחבר; הוגה מטעויות וסודר בעריכה והגהה על ידי רבי אברהם אליעזר לבית סופר, והוכן להדפסה על ידי רבי דוד אהרן לבית סופר. כמוזכר בהקדמת הספר בעמוד 27. הספר מומן על ידי הנדיב רבי אברהם בן אלבז. ככתוב בהקדמת הספר עמוד 26. הספר הודפס בחודש מרחשוון ה'תשס"ב.

תורת יעקב (השביעי)[edit]

תורת יעקב בן צבי תורת יעב"ץ חידושי תורה על פרשת בשלח מאת רבי יעקב עמדין רב אלטונה הוגה והודפס מחדש על ידי הרב יעקב צבי לרר ב"ר שלמה לרר, מהעיר ערד בשנת ה'תשנ"א.

תורת יעקב (השמיני)[edit]

ספר הזכרון - תורת יעקב תורות ומאמרים לזכר הרב יעקב יוסף הודפס בשנת ה'תשע"ג. בחודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות על ידי מכון בית הלל בירושלים על ידי הרב יגאל עזרא.

תורת יעקב (התשיעי)[edit]

ספר תורת יעקב על התורה חידושים מאת הרב יעקב טולידאנו וצורף עמו ספר טוב טעם מאת הרב חביב טולידאנו חידושי הלכה דרושים יקרים וחידושים על התנ"ך הודפס בשנת ה'תשע"ט 2019.

תורת יעקב (העשירי)[edit]

ספר "תורת יעקב" - מקבץ תשובות בהלכה ובאגדה (חלקם מתוך כת"י), חיברו הרב יעקב חי זריהן מטבריה הודפס על ידי מכון יד הרב זריהן, אדר תשע"ה.