תורת יעקב (ספר)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תורת יעקב (הנוצרי)

ספר שחיבר יעקב יהודי שהכריחוהו על כרחו להמיר דתו לנצרות. ויהי רצון שבלתי ידח ממנו נדח.

תורת יעקב (הראשון)

ספר תורת יעקב על הש"ס חיברו רבי יעקב פינצוק מרבני מיר הודפס בבילגורייא שנת ה'תרצ"ה.

תורת יעקב (השני)

ב' חלקים. ספר חידושים על התנ"ך ואגדות הש"ס מאת רבי יעקב סג"ל הלוי פראגר ראב"ד אדא יצא לאור בשנת ה'תשמ"ט עם מכתבי ברכה מבד"ץ העדה החרדית ירושלים.

תורת יעקב (השלישי)

תורת יעקב בן צבי תורת יעב"ץ חידושי תורה על פרשת בשלח מאת רבי יעקב עמדן רב אלטונה הוגה והודפס מחדש על ידי הרב יעקב צבי לרר (ב"ר שלמה לרר), מהעיר ערד בשנת ה'תשנ"א.

תורת יעקב (הרביעי)

תורת יעקב (קבצים) חידושים על הש"ס מחידושי הרבנים ובחורים יקרים מישיבת תורת יעקב בירושלים על מסכת כתובות מן התלמוד בבלי יצאו לאור בשנת ה'תש"ס וה'תשס"א.

תורת יעקב (החמישי)

תורת יעקב (קבצים) חידושים על הש"ס של רבני ובחורים יקרים מישיבת תורת יעקב בירושלים על מסכת סנהדרין מן התלמוד בבלי יצאו לאור בשנת ה'תש"ס וה'תשס"א.

תורת יעקב (השישי)

נוסף להדפסת קובצי תורת יעקב על שם תורת רבני ותלמידי הישיבה. חיבר רבי יעקב חיים סופר הי"ו מראשי ישיבת כף החיים, ספר תורת יעקב ומהותו הארות וחידושים על התנ"ך הספר מכיל ר"נ סימנים. יצא לאור בעזרת הבנים; הוגה מטעויות וסודר בעריכה על ידי רבי אברהם אליעזר לבית סופר, והוכן להדפסה על ידי רבי דוד אהרן לבית סופר. כמוזכר בהקדמת הספר בעמוד 27. הספר מומן על ידי הנדיב רבי אברהם בן אלבז. ככתוב בהקדמת הספר עמוד 26.

תורת יעקב (השביעי)

תורות ומאמרים לזכרו של רב שכונת גבעת משה בירושלים הרב יעקב יוסף בן הר"ר עובדיה יוסף מראשי ישיבת חזון יעקב - בורכוב הודפס בשנת ה'תשע"ג. בחודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות על ידי מכון בית הלל בירושלים.