תשלומי ארבעה וחמשה

From ויקישיבה
Revision as of 09:34, 5 September 2012 by יוסף שמח בוט (talk | contribs) (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

קנס שמשלם מי שגנב שה או שור וטבחו או מכרו, פי ארבעה תחת השה ופי חמשה תחת השור.


מקור[edit]

הגונב שור או שה ושחטו או מכרו - חייב לשלם לבעל הבהמה קנס מיוחד: חמשה שוורים תחת השור וארבע צאן תחת השה, שנאמר (שמות כא, לז): "כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו, חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה".


טעם[edit]

בהבדל התשלומים שבין שור לשה נאמרו שני טעמים:

  1. "אמר רבי מאיר: בא וראה כמה גדול כחה של מלאכה, שור שביטלו ממלאכה - חמשה, שה שלא ביטלו ממלאכה - ארבעה";
  2. "אמר רבן יוחנן בן זכאי: בא וראה כמה גדול כבוד הבריות, שור שהלך ברגליו - חמשה, שה שהרכיבו על כתפו (וביזה הגנב את עצמו) - ארבעה".


הלכות[edit]

  • כשאר מיני הקנס - אם הודה הגנב מעצמו על גניבתו, הוא פטור מתשלומי ארבעה וחמשה ("מודה בקנס - פטור").
  • אין תשלומי ארבעה וחמשה להקדשות - הגונב שור או שה של הקדש וטבחו או מכרו, אינו חייב לשלם פי ארבעה תחת השה או פי חמשה תחת השור, שהואיל ואינו חייב כפל (ראה: אין תשלומי כפל להקדשות), אינו חייב ארבעה וחמשה, לפי שארבעה וחמשה אמרה תורה ולא שלשה וארבעה[1].
  • אין הטובח אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמשה - הגונב מן הגנב שור או שה גנוב, וטבחו, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה, שהואיל ואינו חייב כפל (ראה: אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל), אינו חייב ארבעה וחמשה, לפי שארבעה וחמשה אמרה תורה ולא שלשה וארבעה[2].
  • אין המוכר אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמשה - הגונב מן הגנב שור או שה גנוב, ומכרו, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה, שהואיל ואינו חייב כפל (ראה: אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל), אינו חייב ארבעה וחמשה, לפי שארבעה וחמשה אמרה תורה ולא שלשה וארבעה[3].

הערות שוליים[edit]

  1. כלומר שארבעה וחמשה כוללים גם את הכפל, ובמקום שפטור מכפל הרי אין כאן אלא שלשה וארבעה.
  2. כלומר שארבעה וחמשה כוללים גם את הכפל, ובמקום שפטור מכפל הרי אין כאן אלא שלשה וארבעה.
  3. כלומר שארבעה וחמשה כוללים גם את הכפל, ובמקום שפטור מכפל הרי אין כאן אלא שלשה וארבעה.