בכור

From ויקישיבה
Revision as of 00:13, 25 January 2021 by ארץ ישראל (talk | contribs) (→‎כהונה - קדושה)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

הבכור הוא הנולד ראשון. כל מי שנולד ראשון יש לו מימד של קדושה, חשיבות ועדיפות

הם ראויים לכהונה, מקבלים כפל בירושה, אחיהם מצווים לכבדם.

בכור האדם[edit]

כהונה - קדושה[edit]

"קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא" שמות יג,ב. מלבד עצם היותו בכור, גם בעקבות מכת בכורות: אולם הלווים מחליפים את הבכורים, ויש מצווה לפדותן במדבר יח,טו

כפל בירושה[edit]

התורה מצווה לתת את הירושה לבכור, ומדגישה שאף אם יש לאדם שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה, ובכור השנואה הוא הגדול - אז הוא הבכור, ואסור לאב להעביר את הבכורה לבכור אשתו האהובה! דברים כא,יז

כבוד ע"י אחיו[edit]

"כבד את אביך ואת אימך" - לרבות את האח הגדול.

בכור בהמה[edit]

ישנה מצווה להקריב קרבן את בכורות הבהמה הטהורה, ולפדות את בכורי החמורים.

בצומח[edit]

בפרי הראשון שגדל בעצים ובתבואה נקרא בכורים, וישנה מצווה להעלותו לירושלים ולאכלו שם בקדושה ושמחה.

הבכורים בתנ"ך[edit]

  • קין היה הבכור, אך הביא קרבן לה' סתם "מפרי האדמה", ואילו אחיו הבל הביא "מבכורת צאנו ומחלבהן".

לאחר שקין הרג את הבל, נולד לאדם וחוה בן שלישי - שת, שצאצאיו הם ממשיכי "תולדות אדם", וממנו נולד נח.

  • ישמעאל הוא הבכור של אברהם מהגר שפחת שרה, אך הקב"ה אומר לו במפורש ש"יצחק" שיוולד לו משרה הוא הממשיך העיקרי שלו "יקרא בו זרע".
  • יעקב קנה את הבכורה מעשיו, ובכל-זאת יצחק ביקש לברך את עשיו לפני מותו, אולם רבקה ששמעה זאת ציוותה על יעקב לגנוב לו את הברכות. בהמשך יצחק עצמו ברך את יעקב ב"ברכת אברהם". והקב"ה אומר שיעקב הוא הממשיך את אברהם ויצחק.
  • ראובן בכור יעקב, אולם המלוכה ניתנה ליהודה, הכהונה ללוי, וכפל הנחלה בשבטים ליוסף (בכור האשה האהובה).
  • המכה האחרונה מעשר מכות מצרים הייתה מכת בכורות.


הערות שוליים