טופס

From ויקישיבה
Revision as of 10:51, 23 January 2012 by רצוא-ושוב (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

בדיני שטרות בהלכה המושג טופס מתייחס לתבנית הכללית של השטר בלי הפרטים המזהים והמייחדים את השטר המסויים. רש"י במסכת בבא מציעא יוצר את ההבחנה בין "טופס" ל"תורף": "תורף - גילוי של שטר מקום הלוה והמלוה והמעות והזמן. טופס - שאר כל לשון השטר".

הלכות[edit]

בדיני ממונות[edit]

המביא טופס שטר לבית דין אין מוציאין על פיו עד שיוציא את התורף [1]

בגיטין[edit]

אע"פ שהטופס אינו מייחד שטר מסוים אלא הוא נוסח כללי גם הוא בכלל האיסור שאין כותבים גט במחובר אבל בדיעבד הכותב טופס במחובר, תלשו והוסיף את התורף כשר [2] מכיון שהטופס הוא המבנה הכללי של השטר מותר לחרש שוטה או קטן לכתוב טופס גט לכתחילה אבל בעינן דוקא ישראל וגוי שכתב את טופס פסול[3]

הערות שוליים

  1. שו"ע חו"מ סי' מא
  2. שו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ה
  3. שו"ע אה"ע סי' קכג סעיף ד