היסט

From ויקישיבה
Revision as of 01:35, 11 October 2012 by טישיו (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

היסט הוא סוג של טומאה שמתבצעת לא על ידי מגע ישיר אלא בהזזת החפץ (כגון שהטומאה מונחת על קורה והניד אותה). יש אומרים שזוהי טומאת משא שבתורה.

המהלך בבית הפרס על גבי אבנים או על אדם או על בהמה שכוחן רע ויכולות להסיט, הרי הוא כמי שהלך בבית הפרס על עפרו וטמא.

חומרא מיוחדת יש בזב שאם הזב הסיט טהור - טמא הטהור מכוחו.