עבר הירדן המזרחי

From ויקישיבה
Revision as of 07:20, 6 September 2012 by יוסף שמח בוט (talk | contribs) (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

כינוי לחלקה של ארץ ישראל המשתרע בצידו המזרחי של הירדן.


עבר הירדן שנכבש על ידי משה וכל ישראל, נתקדש בקדושת ארץ ישראל עם השלמת כיבוש הארץ; ועד גלות שניים וחצי השבטים, נהגו בו, מן התורה, כל המצוות התלויות בארץ.


דינו של עבר הירדן לאחר עליית עזרא, שנוי במחלוקת ראשונים: יש אומרים כי עבר הירדן, חלקו או כולו, נכבש על ידי עולי בבל (ראה: כיבוש עולי בבל), ויש חולקים.


לפעמים "עבר הירדן" משמש כינוי לחבל ארץ שעל יד הירדן מעברו המערבי, שבו כלולים שפלת לוד ובית חורון, עד ים התיכון (ראה: פירוש המשניות לרמב"ם שביעית פ"ט מ"ב; ר"ע מברטנורא בפירושו למשנה שם; כפתור ופרח פרק מח).

ועי' ברכי יוסף או"ח סי' תפט אות ג והע' כח