שבת הארץ

From ויקישיבה
Revision as of 14:39, 13 August 2009 by מולי (talk | contribs) (דף חדש: אחת מספרי הרב קוק. עוסק בהלכות שביעית. יצא לאור בירושלים תר"ע, מהדורה שניה – ירושלים תרצ"ז. בראש הספ…)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

אחת מספרי הרב קוק. עוסק בהלכות שביעית.

יצא לאור בירושלים תר"ע, מהדורה שניה – ירושלים תרצ"ז.

בראש הספר הקדמה של דברי-מחשבה עמוקים על קדושת השמיטה והיובל, אחריה בא מבוא הלכתי לברור היתר המכירה מכל צדדיו.

הספר עצמו סודר לפי הלכות שמיטה ויובל של הרמב"ם. על-יד הרמב"ם הוא מביא את כל שיטות הראשונים והאחרונים בצורה קצרה ומרוכזת, אף גם את דעתו הוא, הלכה למעשה. בקונטרס אחרון שנלוה בסוף הספר הוא מברר את יסודות חידושיו מש"ס בבלי, ירושלמי ודברי הראשונים.

באותה שנה רבו השואלים והמתווכחים, ותשובותיו המפורטות של הרב כתובות בספרו "משפט כהן", הלכות שמיטה ויובל.


קישורים

צילום של הספר שבת הארץ. [1] מאמר של מכון התורה והארץ על הספר ופולמוס השמיטה בכלל. [2]