שטר אמנה

From ויקישיבה
Revision as of 11:00, 24 April 2015 by אלחנן אליהו (talk | contribs) (שימוש בתבנית מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

שטר חוב שאדם נותן לחברו, ללא שהתבצעה כל הלוואה, במגמה לקבל ממנו הלוואה כל אימת שיזדקק לכסף, או כדי שייראה כמחוסר אמצעים, שהרי לווה כספים מאחרים, או לשם הפקעת שיעבוד הלוואתו של מלווה אחר על ידי שטר זה שתאריך כתיבתו קדום לתאריך נטילת ההלוואה מן המלווה האחר.


שטר זה נקרא "אמנה", משום שהוא ניתן מתוך אמון בחברו שלא יתבע ממנו כסף באמצעות השטר שבידיו.


בגמרא (כתובות יט, א) אמרו: אסור לו לאדם שישהה שטר אמנה בתוך ביתו, שנאמר (איוב יא, יד): "אל תשכן באהליך עולה", או משום שנאמר (שם): "אם און בידך הרחיקהו". לדעת הירושלמי (כפי ביאור שיירי הקרבן כתובות פ: ה"ג), אין איסור בהשהיית שטר אמנה אלא לאחר הזמן שנקבע על ידי הלווה להחזרתו.


יש אומרים, כי אסור לעדים לחתום על שטר אמנה, שהרי הכתוב קראו "עולה", ויש חולקים.