שטר שיש בו אחריות נכסים

From ויקישיבה
Revision as of 18:36, 18 February 2012 by תלמיד (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

"שטר שיש בו אחריות נכסים" - שטר חוב שנכתב בו שנכסי הלווה ערבים ואחראים לפרעון החוב; "שטר שאין בו אחריות נכסים" - שטר חוב שהושמט מתוכו סעיף ה"אחריות", ולא נכתב בו שנכסי הלווה משתעבדים לפרעון החוב.


הלכה היא ש"אחריות טעות סופר". כלומר: השמטת סעיף ה"אחריות" מתוך שטר חוב אינה אלא טעות סופר, והרי היא קיימת כאילו היתה כתובה בשטר.


כתוצאה מכך: שטר חוב שלא נכתב בו שנכסי הלווה ערבים ואחראים לפרעון החוב - המלווה גובה אפילו מנכסים שמכרם הלווה לאחר, לפי שאין חיסרון האחריות בשטר אלא טעות סופר, שכן אין אדם נותן מעותיו לחינם, ולא הלווה המלווה את מעותיו בלא אחריות, ובוודאי ציווה את הסופר לכתוב בו אחריות והסופר טעה ולא כתב.