אבני היכל ועזרות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

האבנים שבהן נבנו בית המקדש והעזרות.

אבני היכל ועזרות צריך שתהא חציבתן לשם בית המקדש, ואם נחצבו לשם הדיוט - פסולות, אלא אם כן שינה את צורתן הקודמת.

כמו כן, צריך שתהיינה גדולות ויקרות, שנאמר (מ"א ה, לא): "אבנים גדולות אבנים יקרות ליסד הבית".

וכן צריך שתהיינה שלימות ללא כל פגם עד שכשמעבירים ציפורן על גבם אין היא נתקלת בפגם כלשהו; ואם נפגמו, יש לגנזן.

לצורך סיתותן של אבני היכל ועזרות מותר להשתמש בכלי ברזל, שכן מה שנאמר (שמות כ, כב): "לא תבנה אתהן גזית", לא נאמר אלא על אבני מזבח.