Difference between revisions of "אבצן מבית לחם"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(עידון נוסח)
Line 7: Line 7:
  
 
==זיהויו במדרש==
 
==זיהויו במדרש==
בגמרא ({{מקור|בבלי:בבא בתרא צא א$בבלי בבא בתרא צא, א}}) מובא שאבצן הוא [[בועז]]. דבר זה הגיוני, מכמה סיבות:
+
בגמרא ({{מקור|בבלי:בבא בתרא צא א$בבלי בבא בתרא צא, א}}) מובא שאבצן הוא [[בועז]]. ישנן כמה עובדות שמתאימות עם דברי המדרש:
  
 
• בועז חי בימי שפוט השופטים, ככתוב בפתיחת [[מגילת רות]].
 
• בועז חי בימי שפוט השופטים, ככתוב בפתיחת [[מגילת רות]].
Line 15: Line 15:
 
• שניהם היו אנשים חשובים ומקובלים, וגרו בבית לחם.
 
• שניהם היו אנשים חשובים ומקובלים, וגרו בבית לחם.
  
מצד שני, ע"פ המדרש שם, כל בניו ובנותיו של אבצן מתו בחייו, כיון שלא זימן את מנוח, אבי שמשון לסעודות חיתון בניו - כיון שמנוח היה עקר, ואבצן ידע שלא יוכל לגמול לו בהזמנות דומות. דבר זה לא מתיישב עם המדרש שבועז מת מיד אחרי שעיבר את [[רות]], כלומר: בנו עובד נפטר אחריו.
+
אמנם ישנה קושיה, שהרי ע"פ המדרש שם, כל בניו ובנותיו של אבצן מתו בחייו, כיון שלא זימן את מנוח, אבי שמשון לסעודות חיתון בניו - כיון שמנוח היה עקר, ואבצן ידע שלא יוכל לגמול לו בהזמנות דומות. דבר זה לא מתיישב עם המדרש שבועז מת מיד אחרי שעיבר את [[רות]], כלומר: בנו עובד נפטר אחריו.{{דרוש מקור}}
  
 
{{שופטים}}
 
{{שופטים}}
 
[[קטגוריה: שופטים]]
 
[[קטגוריה: שופטים]]

Revision as of 08:51, 21 May 2012

אבצן מבית לחם היה השופט העשירי בספר שופטים.

המסופר עליו בתנ"ך

בעוד היו כמה שופטים, כגון אהוד בן גרא, גדעון ושמשון, שבזמנם התרחשו מלחמות, והם החזירו את העם בתשובה והובילו אותו לניצחון, אבצן הוא אחד מהשופטים שלא נלחמו, אלא ישבו ושפטו את העם.

אבצן שפט את ישראל שבע שנים. היו לו שלושים בנים ושלושים בנות, והוא חיתן את כולם בימיו. נקבר בבית לחם.

זיהויו במדרש

בגמרא (בבלי בבא בתרא צא, א) מובא שאבצן הוא בועז. ישנן כמה עובדות שמתאימות עם דברי המדרש:

• בועז חי בימי שפוט השופטים, ככתוב בפתיחת מגילת רות.

• בועז היה אדם עשיר (ניתן לראות, שהיו לו שדות ופועלים), ועל אבצן מסופר ש"הביא לבניו שלושים בנות מן החוץ", ובגמרא שם כתוב שעשה שני משתאות בכל חתונה.

• שניהם היו אנשים חשובים ומקובלים, וגרו בבית לחם.

אמנם ישנה קושיה, שהרי ע"פ המדרש שם, כל בניו ובנותיו של אבצן מתו בחייו, כיון שלא זימן את מנוח, אבי שמשון לסעודות חיתון בניו - כיון שמנוח היה עקר, ואבצן ידע שלא יוכל לגמול לו בהזמנות דומות. דבר זה לא מתיישב עם המדרש שבועז מת מיד אחרי שעיבר את רות, כלומר: בנו עובד נפטר אחריו.(דרוש מקור)