אבק שביעית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איסור סחורה בפירות שביעית, שהוא אינו עיקר איסור שביעית.


עיקר איסור שביעית הוא עבודת הקרקע, כגון זריעה, זמירה, קצירה ובצירה, ואילו איסור סחורה בפירות שביעית אינו אלא "אבק שביעית".


למרות שגם איסור סחורה בפירות שביעית הוא מן התורה, שנאמר "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה", ודרשו: לאכלה ולא לסחורה, מכל מקום מאחר ואיסור זה אינו מעיקר איסורי שביעית, ואינו אלא לאו הבא מכלל עשה, משום כך אינו נחשב אלא ל"אבק שביעית".


אמרו חכמים: "בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית, אדם נושא ונותן בפירות של שביעית, לסוף מוכר את מטלטליו ואת כליו. לא הרגיש - לסוף מוכר את שדותיו. לא באת לידו - עד שמוכר את בתו. לא באת לידו - עד שלווה בריבית. לא באת לידו - עד שמוכר את עצמו".