אברהם יעקב סופר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי אברהם יעקב סופר (תרל"ט – תש"ד) גדל על ברכי זקנו הגאון רבי אליעזר זוסמן סופר ראב"ד פאקש וכן למד בישיבת ר' עקיבא סופר בעל הדעת סופר בפרסבורג. בשנת ה'תרס"ד שימש כאב"ד יעמרינג ומשנת תרע"ג אב"ד טעט והחזיק שם ישיבה חשובה, מחידושיו נדפסו בתוך ספר זכרון סופרים לבנו, ולאחרונה נדפס ספרו משפחות סופרים.

בשם הגדולים מארץ הגר (חלק ב אות 13) הביא, הרב מו"ה אברהם יעקב סופר אבד"ק טעטה בן הגאון מורינו ישראל מרדכי אפרים פישל סופר בעל המחבר ספר זכרון אפרים שהיה אב"ד קהילת שארוואר שהיה מקודם אב"ד קהילת יעמרינג ובשנת תרע"ג נתקבל לאב"ד קהילה הנ"ל.