Difference between revisions of "אגרת בקורת"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
m (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
 
Line 1: Line 1:
כתב הכרזה של מכירת קרקעות על ידי בית דין.
+
כתב הכרזה של מכירת קרקעות על ידי בית דין.
  
  

Latest revision as of 13:06, 5 September 2012

כתב הכרזה של מכירת קרקעות על ידי בית דין.


כשבית דין מוכרים את נכסי הירושה שביד היתומים (לצורך מזונות האלמנה וכתובתה, או לפרעון חובותיו של המת, וכיוצא בזה), או את נכסי הלווה, או גזבר המוכר נכסי הקדש, הם כותבים כתב הכרזה שנכסים אלו עומדים למכירה על ידי בית דין, ומתוך כך באים אנשים לבקרם ולשומם כפי ערכם.