אורי ליה רבי אלעזר לרבי פדת בריה אהבה רבה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to searchמקור[edit]

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יא/ב


אורי ליה רבי אלעזר לרבי פדת בריה, אהבה רבה.


תניא נמי הכי אין אומרים אהבת עולם אלא אהבה רבה ורבנן אמרי אהבת עולם וכן הוא אומר ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד