אחטא ואשוב

From ויקישיבה
Revision as of 20:17, 12 July 2009 by יהודי גאה (talk | contribs) (דף חדש: חז"ל הקדושים אומרים: "האומר אחטא ואשוב - אין מספיקין בידו לעשות תשובה". לעיתים האדם חושב להתיר לו את כל ...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

חז"ל הקדושים אומרים: "האומר אחטא ואשוב - אין מספיקין בידו לעשות תשובה".

לעיתים האדם חושב להתיר לו את כל מה שעד עתה הוא נמנע מזה, במחשבה שהוא ישוב בתשובה לבסוף, אך טעות גדולה זו, קשה מאד לשוב אחרי שאומרים כך מכיוון שהעבירה נעשית כהיתר.

ובמיוחד האדם שאומר שישוב מאהבה וכך העבירות ייהפכו לו לזכויות, מכיוון שקשה מאד מאד לשוב מהעוונות שעשה כי הם נראים לו זכויות.

כם האומר אחטא ויום הכיפורים מכפר אין יום הכיפורים מכפר, כלומר אם האדם ביום כיפור לא שב באמת, אלא מנצל את זה לעשות עוונות, יום הכיפורים אינו מכפר.


הרמב"ם מדגיש שגם מזה אפשר לשוב. התשובה האמיתית היא לעזוב את החטא לגמרי, ולהתחרט חרטה אמיתית, על העוונות.