אין אדם רוצה שיתן מעותיו וידרסוהו אחרים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין אדם מוכן לקנות נכס, ויוכל המוכר לעבור בו.


כתוצאה מכך: אדם שמכר את ביתו, למשל, והשאיר לעצמו נכס, שאין גישה אליו אלא דרך הבית הנמכר, המוכר צריך להתנות במפורש, שיוכל לעבור דרך הבית, ואם לא התנה - לא יוכל לעבור, שכן אין אדם מוכן לשלם כסף בעד נכס, ויוכלו אחרים לעבור בו. ראה גם ערך: אין אדם רוצה שיטול מעות ויפרח באויר.