אין אומרים לאדם עמוד וחטא בשביל שתזכה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אסור לאדם לעבור עבירה בדבר אחד, כדי לקיים מצוה בדבר שני.


לדוגמא: אברי חטאת, הנאכלים לכהנים, שהתערבו באברי עולה, העולים להקטרה על המזבח, ממתינים עד שיפסלו בלינה, ויצאו לבית השריפה, לפי שאת אברי החטאת אסור להקטיר על גבי המזבח; ואף על פי שעל ידי זה אינו מקיים מצות הקטרה באברי העולה, אין אומרים עמוד וחטא בחטאת בשביל שתזכה בעולה.


דוגמא נוספת: אסור לממזר לגנוב, כדי שימכרוהו בית דין לעבד עברי וישא שפחה והאדון ישחרר את הוולדות ויהיו כשרים, ש"אין אומרים לאדם עמוד וחטא בשביל שתזכה".