אין היחיד נאמן על ידי עצמו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין קידוש החודש יכול להעשות על ידי דיין יחידי, ואפילו הוא מחברי הסנהדרין הגדולה.


קידוש החודש צריך להעשות לכל הפחות על ידי שלושה דיינים מחברי הסנהדרין הגדולה, ואף על פי שיחיד מומחה דן בפני עצמו, מכל מקום קידוש החודש אינו נעשה בדיין יחידי, שהרי אין לך מומחה יותר גדול ממשה רבינו, ואף על פי כן כתוב בקידוש החודש (שמות י"ב, א'): "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן... החודש הזה לכם", ודרשו: עד שיהא אהרן אתך, והואיל ואין בית דין יכול להיות מורכב ממספר זוגי של דיינים (ראה: אין בית דין שקול), לפיכך מוסיפים עליהם עוד אחד, ומכאן שאין קידוש החודש נעשה אלא בשלושה.