אין לאיש חזקה בנכסי אשתו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בעל שאכל פירות מנכסי מלוג של אשתו במשך שלוש שנים (ראה: חזקת שלוש שנים), אף על פי שכתב לה בעודה ארוסה: "דין ודברים אין לי בנכסייך ולא בפירותיהם", ונמצא שלא היה רשאי לאכול את הפירות, מכל מקום אין חזקת שלוש שנים של אכילת הפירות מועילה לו כדי שיהא נאמן לטעון שקנה מאשתו את השדה, שכן דרך האשה שאינה מקפידה על בעלה כשהוא אוכל פירות מנכסיה אפילו שלא כדין.