אין לאשה חזקה בנכסי בעלה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אשה שאכלה פירות משדה בעלה במשך שלוש שנים (ראה: חזקת שלוש שנים), ואפילו ייחד לה בעלה שדה למזונותיה, והיא אכלה משדה אחרת, מכל מקום אין חזקת שלוש שנים של אכילת הפירות מועילה לה כדי שתהא נאמנת לטעון שקנתה מבעלה את השדה, שכן דרך הבעל שאינו מקפיד על אשתו כשהיא אוכלת מנכסיו.