אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולם מוכסין, ושיש בה ליסטים שאין כולה ליסטים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כשיש בעל עבירה במשפחה, כל המשפחה נענשת בידי שמים, לפי ששאר בני המשפחה יודעים על מעשיו, ומחפים עליו, על כן רואים גם בהם כשותפים לעבירה.