אין מחזקין ידי ישראל בשביעית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדם מישראל שעובד בשדהו בשנת השמיטה, אסור לברכו שיצליח בעבודתו, כגון לומר לו: "תחזקנה ידייך!", "הצליח במעשיך!", "יישר כוחך!" וכדומה[1]. ויש מפרשים, שהמדובר הוא בזמן גזירת המלכות, שהתירו חכמים לעבוד בשביעית, מכל מקום אסור לאחל זה לזה שיצליח במעשי ידיו, לפי "שנראה כשמח בביטול המצוה ובועט בה, אלא צריך להראות שאנוסים הם, ובעל כרחם הם עושים".

הערות שוליים[edit]

  1. ברם, גוי העובד בשדהו בשנת השמיטה, מותר לברכו שיצליח בעבודתו, שכן אין הגוי מצווה על שביתת הארץ בשביעית.