אין עונשין אלא אם כן מזהירין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין התורה מטילה עונש על מעשה עבירה, אלא אם כן הזהירה שלא לעשות את אותו מעשה.


אפילו על עבירות חמורות שעונשן מיתה תישאל השאלה: "עונש שמענו, אזהרה מניין?".


בטעם הדבר שאין עונשין אלא אם כן מזהירין, כתב בספר החינוך: "שאלמלא האזהרה היה במשמע שיהיה רשות לקבל העונש ולעבור על המצווה, כעין מקח וממכר".


ברם, עונשי כרת ומיתה בידי שמים, וכן חיובי ממון, אינם צריכים אזהרה.