Difference between revisions of "אין שבות במקדש"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
דברים שחכמים אסרום משום [[שבות]], אינם אסורים ב[[מקדש]].
+
'''אין שבות במקדש''' הוא כלל בהלכות שבת הקובע שדברים שחכמים אסרום משום [[שבות]], אינם אסורים ב[[מקדש]] ואיסור זה הוא רק במלאכות לצורך המקדש (יהודי שיגיע למקדש וימצא שם מוקצה ששכח שם יהיה אסור בטלטולו כל שאינו צורך עבודת המקדש).
 
+
==טעם==
 
+
הטעם שאין שבות במקדש, לפי שהכהנים זריזים הם, ויודעים להיזהר שלא יבואו לידי איסור [[תורה]]. ולפיכך לא גזרו חכמים על שבות במקדש
 
+
==דוגמאות==
לדוגמא: שרץ שנמצא במקדש ב[[שבת]], מותר לכהן להוציאו ואינו חושש לאיסור [[מוקצה]], ש"אין שבות במקדש".
+
*שרץ שנמצא במקדש ב[[שבת]], מותר לכהן להוציאו ואינו חושש לאיסור [[מוקצה]].
 
 
 
 
 
 
הטעם שאין שבות במקדש, לפי שהכהנים זריזים הם, ויודעים להיזהר שלא יבואו לידי איסור [[תורה]].
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Latest revision as of 17:11, 6 December 2011

אין שבות במקדש הוא כלל בהלכות שבת הקובע שדברים שחכמים אסרום משום שבות, אינם אסורים במקדש ואיסור זה הוא רק במלאכות לצורך המקדש (יהודי שיגיע למקדש וימצא שם מוקצה ששכח שם יהיה אסור בטלטולו כל שאינו צורך עבודת המקדש).

טעם[edit]

הטעם שאין שבות במקדש, לפי שהכהנים זריזים הם, ויודעים להיזהר שלא יבואו לידי איסור תורה. ולפיכך לא גזרו חכמים על שבות במקדש

דוגמאות[edit]

  • שרץ שנמצא במקדש בשבת, מותר לכהן להוציאו ואינו חושש לאיסור מוקצה.