אין שבות במקדש

From ויקישיבה
Revision as of 20:43, 2 February 2009 by א"י (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

דברים שחכמים אסרום משום שבות, אינם אסורים במקדש.


לדוגמא: שרץ שנמצא במקדש בשבת, מותר לכהן להוציאו ואינו חושש לאיסור מוקצה, ש"אין שבות במקדש".


הטעם שאין שבות במקדש, לפי שהכהנים זריזים הם, ויודעים להיזהר שלא יבואו לידי איסור תורה.