אי בטלי דייני בטלי גזירפטי

From ויקישיבה
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

אם יתבטלו דייני ישראל הדנים שלא כהוגן, יבטל הקב"ה את השופטים והשוטרים הגויים המענים את ישראל.