אם אין בשר אין דם

From ויקישיבה
Revision as of 15:52, 8 November 2011 by רצוא ושוב (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

זבח שבשרו נטמא או אבד לפני זריקת הדם, אין זורקים את דמו על המזבח. כמו כן, מנחה ששייריה נטמאו או אבדו לפני הקטרת הקומץ, אין מקטירים את קומצה על המזבח.