Open main menu

אקדמות

Revision as of 23:07, 15 May 2013 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

פיוט בארמית הפותח במילים "אקדמות מלין" הנקרא בקהילות מסויימות לפני קריאת התורה בחג השבועות. מחבר פיוט האקדמות הוא רבי מאיר בן רבי יצחק.

תוכן הפיוטEdit

תוכן הפיוט מתחלק לשני חלקים. בחלקו הראשון משבח הפייטן את רבון העולם, שברא את העולם ואת המלאכים לשרתו, ושבחר בעם ישראל להללו ולשבחו. בחלק השני מתאר הפייטן ויכוח בין ישראל לאומות העולם המנסים להשפיע עליהם, כי יעזבו את דתם, יען כי נרדפים הם בגלויות השונות, ובני ישראל משיבים להם שהם מצפים לאושר, גאולה וישועה המובטח להם בקץ הימים.


הפיוט מכיל תשעים חרוזים, המסתיימים כולם באותיות "תא", כאשר שם המחבר מופיע בראשי התיבות של החרוזים בנוסח הבא: "מאיר ביר רבי יצחק יגדל בתורה ובמעשים טובים אמן וחזק ואמץ".

אמירת הפיוטEdit

פיוט האקדמות נאמר על ידי בני עדות אשכנז לפני קריאת התורה בשבועות. בעדות אחרות נאמרים פיוטים אחרים כגון: "אזהרות", "הכתובה" ועוד.

פיוט זה התקבל והתחבב ביותר על קהילות ישראל. הרב יעקב משה חרל"פ מספר כי דבק ברבו, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, כאשר שמע באיזו דבקות שר את האקדמות.

לקריאה נוספתEdit