אשם מעילות

From ויקישיבה
Revision as of 00:32, 4 May 2011 by שדה צופים (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

קרבן שחייב להביא מי שמעל בקדשים. אדם שנהנה בשגגה מקדשי ה', בין מקדשי מזבח בין מקדשי בדק הבית, מלבד מה שחייב לשלם להקדש את ערך ההנאה בתוספת חומש, הריהו חייב להביא קרבן אשם, אייל בן שנתיים ששוויו שני סלעים.