אשתו כגופו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אשתו של אדם נחשבת כאבר מאבריו.


לכלל זה ישנם השלכות שונות. למשל: המבייש את האשה, חייב לשלם חלק מתשלומי הבושת לבעלה. מכיון שאשתו כגופו, רואים את הבעל כמי שנתבייש, כשביישו את אשתו.


השלכה נוספת: כלל הוא, ש"אין פודין את השבויים יותר מכדי דמיהן". למרות זאת, אדם שאשתו נשבתה, צריך הוא לפדותה אפילו ביותר מכדי דמיה, לפי שאשתו כגופו, וכל אשר לו יתן בעד נפשו.