Open main menu

בדיקת עקרות

בדיקת עקרות היא בדיקה הבאה לאמת או לשלול אפשרות של עקרות.

בעיות הלכתיותEdit

בבדיקת איכות הזרע יכולה להיות בעיה של הוצאת זרע לבטלה


תזאורוס לוגיEdit

  • להכניס הקשר כאן