במקום שאין אנשים השתדל להיות איש

From ויקישיבה
Revision as of 17:44, 9 March 2017 by Shyk (talk | contribs) (פירושים למימרא השתדל להיות איש)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - הוא מימרא של הלל במסכת אבות פרק ב משנה ה.

משמעות המימרא[edit]

  • רבי עובדיה מברטנורא מפרש שבמקום שאין מי שיישב בראש ויורה הוראה לציבור, השתדל אתה לעשות כן (אם יש ביכולתך להורות הוראה נכונה).
  • ספורנו מפרש - אם השגת דבר בתורה, אל תשתדל להיות מורה ומדריך את האחרים, במקום שיש אנשים גדולים, אבל במקום שאין אנשים תופשי תורה, השתדל להיות איש מורה ומדריך את הזולת.
  • רשב"ץ מפרש - במקום שאין אנשים עוסקים בפרץ לעסוק בצרכי הציבור, השתדל להיות איש, ואף אם תתבטל בשביל זה מדברי תורה. וכתב עוד שאפשר לפרש מימרא זו על עניין הלימוד: כשתראה דור שאין דברי תורה חביבים עליהם, ואין שם מורה-דעה, ומבין שמועה השתדל אתה להיות גדול הדור, ואין בזה משום יוהרא, כיון שמטרתך להעמיד התורה, שלא תשתכח.
  • רמב"ם מפרש - במקום שאין אנשים, השתדל, כלומר האבק עם עצמך, ומשוך את עצמך לרכישת המעלות. כיון שאין שם אחרים שילמדוך, הייה אתה המלמד לעצמך.
  • רבינו יונה מגירונדי מפרש - במקום שאין אנשים לעורר אותך במצוות ולייסר אותך, השתדל להיות איש - ייסר את עצמך שלא לעשות כי אם הישר בעיני ה' יתברך. ועוד מפרש רבינו יונה: במקום שאין שם אנשים גדולים ממך בחכמה, השתדל להיות איש, ואל תימנע מלהחכים, אף שלא תמצא בדורך כמותך, תראה עצמך כאילו אתה בדור חכמי התלמוד, ותשאף להשיג מעלתם וחכמתם, וומשם תעלה ותשאף להגיע למעלת הנביאים, וכאשר תגיע למעלת הנביאים, ומשם תשאף להגיע למעלת משה רבנו, וכיון שן לעולם לא תתרשל מללמוד, ובכל יום ויום תתקן במידותך כי תוסיף על חכמתך.