ברכת הפירות

מתוך ויקישיבה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הברכה שמברכים לפני אכילת פירות האילן ופירות הארץ. על פירות הארץ מברכים: "בורא פרי האדמה", ואילו על פירות האילן, אף שגם הם גידולם מן הארץ, אין מברכים עליהם "בורא פרי האדמה", אלא "בורא פרי העץ", שמפני חשיבותם הוציאום מכלל פירות הארץ וקבעו להם ברכה מיוחדת ומפורטת.


בגמרא (ברכות מ, א) אמרו כלל כדי להבחין בין "פרי העץ" ל"פרי האדמה": אם כשיינטל הפרי ישאר הענף והוא חוזר ומוציא פירות אחרים, הרי זה אילן, ומברכים על פירותיו "בורא פרי העץ"; אבל כל שכשיינטל הפרי, לא יישאר ענף שיחזור ויוצא פירות אחרים, אין מברכים על פירותיו "בורא פרי העץ", אלא "בורא פרי האדמה".


מי שטעה ובירך על פרי העץ את ברכת "בורא פרי האדמה", יצא ידי חובתו בברכה זו, שכן גם פירות האילן בכלל "פרי האדמה" הם, שהרי האילן יונק מן האדמה - ומכאן שאם אדם מסופק בפרי, אם הוא פרי העץ או פרי האדמה, יברך "בורא פרי האדמה". אולם, מי שטעה ובירך על פרי האדמה את ברכת "בורא פרי העץ", לא יצא ידי חובתו, שכן פירות האדמה אינם בכלל "פרי העץ".


פירות או ירקות שריסקו ומעכו אותם עד שאיבדו לגמרי את צורתם ותוארם ואין ממשותם קיימת, מברכים לפני אכילתם את ברכת "שהכל נהיה בדברו". אם ממשותם קיימת, אף על פי שריסקום, מברך עליהם את ברכתם הראויה, "בורא פרי העץ" לפירות האילן ו"בורא פרי האדמה" לפירות הארץ. לדעת רבים, מאכלים שרוב בני האדם אוכלים אותם כשהם מרוסקים לגמרי, מברכים עליהם את ברכתם הראויה, אף על פי שריסקם לגמרי.