Open main menu

ברכת קיבוץ גלויות

ברכת "קיבוץ גלויות" ("קבץ גלויותנו") היא הברכה העשירית בתפילת שמונה עשרה. בברכה זו מתפללים על קיבוץ הגלויות.

נוסח הברכהEdit